تئاتر شهر در کردستان

بازدید مسئولان از فضای کالبدی مجموعه تئاترشهر دو استان کردستان و همدان  

  
مهدی شفیعی، معاون مالی اداری مرکز هنرهای نمایشی و وحید لک، مدیر هماهنگی امور استان های مرکز هنرهای نمایشی، امروز، 12 آذرماه، از فضای کالبدی مجموعه تئاترشهر استان کردستان و همدان بازدید کردند.

به گزارش سایت ایران تئاتر، در این سفر مهدی شفیعی و وحید لک با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های کردستان و همدان، معاونان هنری و روسای انجمن نمایش و کارشناسان تئاتر نیز استان های به بحث و گفت و گو پرداختند.

براساس گفته وحید لک، تاکنون مراحل نهایی برای تاسیس مجموعه تئاترشهر در استان های خراسان رضوی، البرز، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه انجام شده و استان های همدان، کردستان، سمنان و گلستان در مرحله بازدید و بررسی قرار دارند.
در این سفر موارد پیشنهادی برای رفع نواقص مجموعه تئاترشهر استان ها در اختیار ادارات کل استان کردستان و همدان قرار گرفته تا با زمان بندی مناسب، این مجموعه ها راه اندازی شوند.
/ 0 نظر / 11 بازدید