جشنواره نمایش های آیینی سنتی،

قطب الدین صادقی در گفتگوبا کردپرس:
جشنواره نمایش های آیینی سنتی، قدمی برای رسیدن به تئاتر ملی است
دکتر «قطب الدین صادقی» کارگردان سرشناس تئاتر ایران گفت: تلاش هنرمندان و مسؤلان در استفاده از جشنواره نمایش های آیینی سنتی به عنوان فرصتی برای حفظ، معرفی و شناساندن این گونه نمایشی بسیار مؤثر است و این جشنواره را می توان گامی برای رسیدن به تئاتر ملی قلمداد کرد.
 
 
کُرد پرس: دکتر «قطب الدین صادقی» نویسنده و کارگردان باتجربه تئاتر کردستان در گفت وگو با خبرنگار کردپرس گفت: تلاش هنرمندان و مسؤلان در استفاده از جشنواره نمایش های آیینی سنتی به عنوان فرصتی برای حفظ، معرفی و شناساندن این گونه نمایشی بسیار موثر است و اگر اینها به درستی رفتار کنند، مردم نیز آشنا می شوند.
وی افزود: هیچ راهی نیست مگر اینکه تولیدات در این عرصه به شکلی نظام مند، هنری و پیشرفته، توأم با تجربیات و حرفهای تازه در هر جشنواره توسعه پیدا کند و ماحصل آن به فضای فرهنگی هنری جامعه برود تا کم کم این هنر بتواند جای خود را پیدا کند و از یادها نرود.
صادقی با بیان اینکه ما باید دست به تولید بزنیم؛ زیرا در غیر این صورت جشنواره هیچ مشروعیت، جایگاه و ضرورتی ندارد، تصریح کرد: به گمان من این جشنواره یک عمل تشویقی است برای تولید بافرهنگ در این راستا و بنابراین یک کار سرهم بندی شده، شتاب زده و فرمایشی به کل نقض غرض است.
وی با بیان اینکه آثار حاضر در جشنواره باید در طول سال اجرا شود، اظهار داشت: تمام آثار جشنواره نمایش های آیینی سنتی باید پس از حک و اصلاح و روتوش، به شکلی آبرومند اجرا شود و حتی اگر بخشی از این جشنواره به آیینها، مراسم و بازی های خاص مربوط به فرهنگ هزاران ساله شفاهی این ملت اختصاص پیدا کند و در یک روند هنری تازه با درام نویسی جدید وارد چرخه هنرهای نمایشی شوند، کار بزرگی اتفاق افتاده و زحمت خوبی کشیده شده و نتیجه می دهد.
صادقی، این جشنواره را گامی برای رسیدن به تئاتر ملی دانست و توضیح داد: متأسفانه ما تئاتر ملی نداریم و حتی یک تماشاخانه مخصوص در این زمینه یا یک گروه خاص نداریم و بنابراین برگزاری این جشنواره تنها تلاشی است که در این راستا انجام می شوند و من معتقدم این جشنواره قدمی برای رسیدن به تئاتر ملی و تلاش و کوششی است تا این گونه نمایشی فراموش نشود و ما در این حوزه صاحب تولید باشیم.
دکتر «قطب الدین صادقی» نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در پایان این گفتوگو با تأکید بر اهمیت درک زمان برای برگزاری جشنواره ها در کشور، به معرفی دبیر جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی، تنها یک ماه مانده به آغاز جشنواره اشاره کرد و گفت: آنقدر در انتخاب و معرفی دبیر جشنواره تعلل کردند که عملا فرصت کار کافی را از هنرمندان گرفتند و همین باعث می شود کار بسیاری از گروه ها شتاب زده باشد که این بسیار بسیار مضر است
/ 0 نظر / 25 بازدید