مدیر هماهنگی تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد

برادر گرامی

جناب آقای حسن رونده
به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت مدیر هماهنگی تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی منصوب می نمایم.
امیدوارم با توجه به شایستگی و حسن سابقه شما و در چارچوب شرح وظایف ابلاغی، در انتظام امور و ارتقاء فرایند تصمیم گیری و تقویت زمینه های بهره مندی از ظرفیت های موجود استان ها و در همکاری و معاضدت با سایر مدیران و همکاران محترم، موفق باشید.
لازم می دانم از زحمات برادر گرامی جناب آقای وحید لک در دوران تصدی مدیریت هماهنگی تئاتر استان ها سپاسگزاری کنم.
گفتنی است، حسن رونده، کارگردانی نمایش های "پرگار"، "دعوت" ، "زره زمان" و "بوی خون معطر" را برعهده داشته است. در کارنامه کاری رونده داوری اولین جشنواره تئاتر مقاومت استان بوشهر در سال 90، مدیریت دفتر طرح و برنامه از سال 86 تا 88، معاونت اداری مرکز هنرهای نمایشی تا اردیبهشت ماه 91، نماینده اداره کل هنرهای نمایشی در جشن اردیبهشت تئاتر ایران استان سمنان و استان کردستان در سال 91، نمایندگی اداره کل هنرهای نمایشی در طرح صیانت از آثار هنرهای نمایشی در کشور در سال 91 و مدیریت منطقه 5 کشور دفتر مبارک یونیما منطقه جنوب (جزیره قشم، جزیره هرمز، جزیره ابوموسی و بندرعباس) و همچنین استان های جنوبی کشور  در سال 88 تا 91 به چشم می خورد.
/ 0 نظر / 37 بازدید