اطلاعیه دفتر استقرار

اطلاعیه دفتر استقرار/ مواردی که شورای بررسی استان باید در نظر بگیرد

شاخه اخبار: اخبار دفتر - یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 - 12:35:07


با عنایت به تصمیمات اخذ شده از سوی شورای بررسی صدور پروانه، دفتر استقرار گروه های نمایشی سراسرکشور با نظارت دفتر هماهنگی امور تئاتر استان ها به اطلاع کلیه هنرمندان عزیز استانی که متقاضی صدور پروانه فعالیت نمایشی اند می رساند رعایت نکات زیر از سوی مدیر مسئولان و شورای بررسی استان ضروری است:

1-     منظور از اجرای عمومی اثر نمایشی، حداقل هفت شب برای تماشاگر در شهرستان ها که به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها رسیده ­باشد. لازم به ذکرست که حضور در آثار دانش آموزی جزو سوابق نیست و اجرای عمومی در سوابق هسته مرکزی گروه محسوب نمی شود.

2-     تمامی اعضای هسته مرکزی گروه می بایست ساکن شهر محل استقرار ذکر شده در پروانه فعالیت گروه باشند و شورا در صورت مشاهده نواقص پرونده را به درخواست کننده ارجاع دهد و پس از تکمیل به اداره کل هنرهای نمایشی ارسال گردد.

3-     می بایست کلیه بروشورها و لوح ها ممهور به مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باشد

4-     لازم است شورای بررسی استان جدول امتیازات تشکیل و فعالیت گروه را بر مبنای فرم های ارسالی تکمیل کند.

5-     چناچه هیات نظارت بر تشکیل گروه های نمایشی نواقصی در سوابق،تعداد اجراهای عموم و یا عدم تایید مدارک مشاهده کند پرونده را به استان مورد نظر بازمی گرداند.

6-      چناچه سوابق یکی از اعضای هسته مرکزی گروه صرفا آثار خیابانی باشد غیر قابل قبول است.

/ 0 نظر / 15 بازدید