حمایت از تئاترشهر ستان!

ضمن این که از هر گونه حمایتی که از اجرای نمایش می شود تشکر می کنیم،اما با یک حساب سر انگشتی  اگر این مبلغ را به صورت مساوی میان گروه ها تقسیم کنیم سهم هر نمایش مبلغ 257250000 ریال است. 

و باز اگر این مبلغ را با مبلغ حمایت طرح استقرار گروه های نمایشی از اجرای عمومی  تئاتر استان ها در سال 90 مقایسه کنیم به عبارتی  هر استان(به صورت تقریبی) پول یک نمایش از طرح مذکور  را دریافت کرده اند!!!!!                     

شورای حمایت در سه ماهه ابتدای سال جاری طی برگزاری 12 جلسه از 36 نمایش بارقم 9 میلیارد و 261 ملیون  ریال حمایت کرده است.

به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر ازروابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محمد مهدی خاتمی دبیر شورای حمایت با بیان این مطلب، اسامی آثار مورد حمایت واقع شده را به شرح ذیل اعلام کرد:
دو لیتر در دولیتر صلح (چهارسو)، افسانه پنبه به سر (هنر)، خاک فراموشی (سنگلج)، گزارش بازگشت (مولوی)، دختر انار (هنر)، الهه خلیج (تئاتر شهر)، چترباز(تئاتر شهر)، هیس (خیابانی)، امیر ارسلان نامدار (سنگلج)، زندگی جای دیگری ست (مشهد)، حاشیه ای بر خسرو و شیرین (سنگلج)، الاغ ننه کوکب (هنر)، خون رقصه (چهارسو)، سیاست خواجه (اصلی)، کابوس ها و خون (محراب)، کشتار خاموش (چهارسو)، فاوست عروسکی (مولوی)، از این سال ها ده هزار خنده ... (مولوی)، به مراسم مرگ داداش خوش آمدید (سایه)، پریماه در آسمان(هنر)، پرندگان برای پرواز... (حافظ)، تلخک و سلطان (سنگلج)، خرس (سایه)، ساقی (اصلی)، برف و بهمن (خانه نمایش)، آن تن گونه به خاک گذاشت (سنگلج)، ماه مهر از سال 60 (گرگان)، پالتوی پشمی قرمز (سایه)، مجلس شبیه خوانی ژولیوس سزار (خانه نمایش)، گارفیلد در آرزوی تخم مرغ (هنر)، روایتی از یک تاریخ شخصی (مولوی)، آیینه دار صبح (حوزه هنری)، تا اشکستان (نیاوران)، بوی خون معطر (بندرعباس)، آنتوان کوچولو (چهارسو) به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو (سایه).

/ 0 نظر / 11 بازدید