”قباد میمنت آبادی”: ایجاد تئاتر شهر نیاز استان های کشور است

"قباد میمنت آبادی"، در گفت و گو با سایت ایران تئاتر با اشاره به طرح ایجاد تئاتر شهر استان ها بیان کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تئاتر تاکید بسیاری بر اجرای عمومی آثار وجود دارد تا تئاتر از حالت رکود خارج شود، در این راستا طرح ایجاد تئاترشهر در مراکز استان ها در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق این طرح، سالن های موجود دولتی و یا بخش غیردولتی تجهیز شده و امکانات اولیه برای اجرای عمومی نمایش ها در این سالن ها فراهم خواهد شد.
میمنت آبادی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد است در صورتی که زمینه اولیه چنین طرحی در استان ها فراهم شود، برای هر استان 100 میلیون تومان اعتبار در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه تئاتر کشور رو به ترقی است و ایجاد سالن های مجهز نیاز استان هاست، اظهار کرد: در صورتی که سالن های نمایشی در استان های کشور مجهز شوند، بخشی از دغدغه اجرا ها برطرف شده و مردم با هنر تئاتر بیشتر آشنا شده و ارتباط بهتری با آن برقرار خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد این طرح در استان کردستان تصریح کرد: هم اکنون در حال بررسی برای معرفی یک سالن در استان کردستان هستیم تا هر چه زودتر این سالن را تجهیز کرده و بخشی از مشکلات مربوط به آن برطرف شود.
گفتنی است طرح تئاتر شهر استان ها با عنایت به رویکرد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی در نهادینه کردن فعالیت های حرفه ای تئاتر در شهرستان ها و به منظور تقویت و توجه به اجراهای عمومی گروه های نمایشی در استان ها و ضرورت ایجاد فضای دائمی و مناسب برای ایشان و بهره مندی مستمر مخاطبان از تولیدات تئاتر در استان ها ارائه شد

/ 0 نظر / 10 بازدید