مراحل کاری در خواست پروانه نمایش گروه ها

(خیلی مهم)

هنرمندان محترم  استان کردستان

با سلام

لطفا جهت دریافت فرم ودریافت  اطلاعات لازم ،جهت ثبت نام و انجام مراحل کاری درخواست پروانه نمایش  به آدرس   www.esteghrar.ir     مراجعه فرمایید.

 انجمن هنر های نمایشی استان کردستان 

/ 0 نظر / 9 بازدید