نوروز پیروز

دوستان  عزیز و هنرمندم

سال نود آغاز تلاشی شریف و ارزشمند از سوی همه شما بود برای اجرای عمومی نمایش های زیبا یتان.برخی در این راه درخشیدند و برخی نیز این فرصت را نیافتند.

اما در هر صورت آنچه مهم بود  تلاش جمعی شما برای اجرای این مهم بود. دستان پر تلاش همه ی شما هنرمندان گرانقدر را به گرمی می فشارم و آرزو می کنم در سال پیش رو همه ی آن هنرمندان عزیزی که به هر دلیل نتوانستند اجرا ی عمومی داشته باشند، بهترین نمایش هایشان را به  صحنه  ببرند.

سرتان سبز، لبتان خندان و دلتان شاد باشد.

ارادتمند شما

عبید رستمی

/ 0 نظر / 8 بازدید