اجرای عمومی نمایش ملعبه در سنندج

نمایش ملعبه نوشته و کار فرشید کرمی از کارگردانان جوان تئاتر سنندج از تاریخ 20 دیماه ساعت 30/18 در پلاتو انجمن هنر های نمایشی سنندج به روی صحنه می رود.

در این نمایش که در راستای استقرار گروه های نمایشی اجرای عمومی خواهد داشت آقایان اسعد فریدی /کریم قوامی /ایوب حسین پناهی /رضا سعیدیانی /واسع حسینی / چیا محمدی /خانم زهرا محمدی و... بازی داشته وپیش از این نیز در جشنواره تئاتر استانی حائز دریافت جوایز نویسندگی /کارگردانی و بازیگری شده است.

این نمایش به صورت رایگان و برای عموم مردم اجرا می گردد.

/ 0 نظر / 13 بازدید